piątek, 23 listopad 2012 22:17

VIII Ogólnopolski Konkurs im. Ratonia Olkusz 2012

 

 

     Ósmy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia rozstrzygnięty. Rozdanie nagród odbyło się w sobotę 17 listopada 2012 r. w siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy ul. Szpitalnej w Olkuszu. Po raz pierwszy w historii konkursu wśród wyróżnionych znalazła się autorka z Olkusza. Pierwsze miejsce zajął natomiast Janusz Radwański z Kolbuszowej. Prezentacja nagrodzonych utworów nie była tego wieczora jedyną atrakcją dla miłośników literatury. Od pierwszej edycji konkursu zwyczajem jest rozpoczynanie każdego kolejnego rozstrzygnięcia od wspomnienia o patronie imprezy. W tym roku przypomniano o nim potrójnie. O twórczości Kazimierza Ratonia, zwanego „zagłębiowskim Rilkem”, opowiadała Magdalena Boczkowska z Instytutu Literatury Uniwersytetu Śląskiego. Jest ona również autorką opublikowanej w zeszłym roku książkę o życiu Ratonia, genialnego poety, który zdążył, niestety, pozostawić niewielką spuściznę, mieszczącą się w niezbyt grubym tomie. Mowa oczywiście o tomie „Poezje”, zredagowanym przez Jana Brudnickiego, a wydanym przez Oficynę 21 równo przed dziesięciu laty.

Następnie o przyczynach przedwczesnej śmierci poety i nędzy, w jakiej umarł, opowiadał Bogdan Dworak - pisarz, publicysta i animator życia kulturalnego w Zawierciu, który znał osobiście Ratonia w czasach, gdy ten mieszkał w Warszawie. Dworak był zresztą jednym z inspiratorów zorganizowania samego konkursu.
Trzecim „wspomnieniem” o Ratoniu była promocja nowo wydanej (przez Instytut Mikołowski) książki z odnalezionymi tekstami jego autorstwa: „Dziennik. Prozy. Teksty krytycznoliterackie”. Opracowany przez Magdalenę Boczkowską zbiór, będący cennym uzupełnieniem wspomnianych wyżej „Poezji”, można było zresztą kupić w promocyjnej cenie.
Inną uświęconą zasadą Konkursu im. Ratonia jest, że laureat pierwszej nagrody wydaje zbiorek swoich wierszy wspólnym nakładem Galerii BWA i pisma literackiego „Fraza”. Tylko raz w historii konkursu tradycji nie stało się zadość – a to z winy autora, który… nie zdecydował się na wydanie książki. Ponieważ przygotowanie i wydanie takiej książeczki wymaga czasu, jej premiera odbywa się podczas rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.
Tym razem więc fetowaliśmy w Olkuszu Natalię Zalesińską i jej tom „Połączenia”. Nie jest to pierwsza zwarta publikacja tej autorki; debiutowała w roku 2009 zbiorem „Rzeczy delikatne”. Przed publicznością odczytała kilkanaście utworów z nowego tomiku – nastrojowych, balansujących na krawędzi jawy i snu.
Tegoroczną komisję konkursową tworzyli: Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca, a na co dzień krytyk i redaktor naczelna czasopisma „Fraza”), Julia Fiedorczuk (poetka i prozaiczka) i Krzysztof Siwczyk (poeta, eseista, aktor znany z roli tytułowej w filmie „Wojaczek” ). Rozstrzygnięcia, po lekturze 96 nadesłanych i spełniających wymogi regulaminowe zestawów wierszy, jury dokonali na posiedzeniu 29 października 2012 roku. Posiedzenie to – jak wyjawiła przewodnicząca – odbyło się w formie iście godnej XXI wieku: jurorzy, siedząc w swoich domach, porozumiewali się za pośrednictwem łącz internetowych. Jednak – jak każe jeszcze jeden zwyczaj konkursu im. Ratonia – przed podaniem wyników jurorzy zaprezentowali próbki własnej twórczości poetyckich. „Błysnął” tutaj Krzysztof Siwczyk, odczytując coś, co wyglądało na początek pokaźnych rozmiarów poematu epickiego. Magdalena Rabizo-Birek nie jest poetką, lecz krytykiem, opowiedziała więc szerzej o twórczości prozatorsko-krytycznej Ratonia. Poświęciła również wiele ciepłych słów olkuskiemu konkursowi, który ma swoją renomę. A potem już przyszedł czas na uhonorowanie laureatów i odczytanie przez nich nagrodzonych utworów.
I nagrodę zdobył Janusz Radwański z Kolbuszowej. Jego wiersze, dość komunikatywne i niepozbawione poczucia humoru, przeczytamy więc w wydanym za rok autorskim tomiku. Nieco inne, dość pesymistyczne spojrzenie na świat zaprezentował laureat II nagrody, Paweł Podlipniak z Radomia. III miejsce zajął Rafał Baron z Gdańska. Gdy idzie o wyróżnienia, miłą niespodziankę sprawiła nam Marta Jurkowska, która w zeszłym roku zadebiutowała ciekawym zbiorkiem poezji pt. „Poza ramy” (wydany na zlecenie Galerii Literackiej przy BWA i Starostwa Powiatowego w Olkuszu) . W roku 2012, po rozkodowaniu nagrodzonych prac, okazała się pierwszą autorką z Olkusza uhonorowaną w tym konkursie – nowe wiersze przyniosły jej wyróżnienie. Obok niej jury wyróżniło Małgorzatę Grajewską z Bydgoszczy i Bogumiłę Jęcek z Łodzi. Ponadto – że zacytuję protokół konkursowy – „jury postanowiło też zwyczajowo wskazać osoby nominowane do nagród i wyróżnień. Są to: Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, Piotr Jordan z Oławy, Marek Czuku z Łodzi, Roman Rzucidło z Nysy i Ewa Włodarska z Krakowa.
Pozostaje pogratulować laureatom i… czekać na następną odsłonę konkursu. Oraz, oczywiście, na inne ciekawe imprezy w BWA, choćby na zaduszki poetyckie, które odbędą się 28 listopada (godz. 18.00), a poświęcone będą zmarłemu w tym roku poecie Januszowi Czerniakowi. Osobiście zamierzam skrócić sobie oczekiwanie, zapoznając się z „Połączeniami” Natalii Zalesińskiej oraz „Dziennikiem. Prozą. Tekstami krytycznymi” Kazimierza Ratonia.
Mecenasi konkursu: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” z Rzeszowa, Wydawnictwo Oficyna 21 w Warszawie, Wydawnictwo Neon z Olkusza oraz firma „Sokół”, która przygotowała obfity i smaczny poczęstunek.

 

Tekst: Jarosław Nowosad, Starostwo Powiatowe Olkusz

Czytany 12831 razy

Media

skarby3