poniedziałek, 30 styczeń 2012 22:43

Cordis Nobilis Uroczystość Wręczenia Nagród Olkusz 27.01.2012.

 

Uroczystość wręczenia Nagród Dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”

 MOK Olkusz 27.01.2012r. 

 

 

Kategorii Organizacja - laureatem zostało Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla. Stowarzyszenie zajmuje się działalnością służącą popularyzacji znajdujących się w Olkuszu, zaliczanych do najcenniejszych w Europie zabytkowych organów. Od wielu lat Stowarzyszenie pomaga przy organizacji Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, współorganizuje Letnie Festiwale Organowe, po raz pierwszy w ubiegłym roku zrealizowało Dzień Otwarty, w czasie którego miłośnicy sztuki i muzyki mogli zapoznać się z budową organów. Od 4 lat wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wszyscy dla Wszystkich” organizuje Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”. Członkowie Stowarzyszenia poświęcają własny czas i środki na promocję i renowację olkuskiej perły, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń.

 

12Maria Rzepka - prezes Stowarzyszenia

 


 

Kategoria Filantrop - lauretem został Edward Szumera. Przedsiębiorca i społecznik od wielu lat niesie pomoc charytatywną skierowaną do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także materialnie wspiera działania organizacji dobroczynnych, mające na celu pomoc osobom ubogim i wielodzietnym rodzinom. Nieodpłatnie transportuje artykuły spożywcze z Banku Żywności, które później trafiają do osób potrzebujących pomocy. Aktywnie pomagał w akcji na rzecz poszkodowanych przez powódź, zebrał kilka ton zbóż, zapewnił ich transport i przekazał pieniądze dla powodzian.

 

17Edward Szumera

 


 

 

 

 

 

 

 

 Kategoria Wolontariusz - laureatka Monika Jurek, uczennica II LO w Olkuszu i wolontariuszka Stowarzyszenia „Wszyscy Dla Wszystkich”. Pomaga osobom starszym i chorym. Służy też swą wiedzą młodszym uczniom w ramach programu „Lektorium”, uczestniczy w organizacji imprez w Klubie Osiedlowym „Przyjaźń”, angażuje się w prace Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w akcję „Szlachetna Paczka”, aktywnie uczestniczyła w organizacji pomocy powodzianom. Jest przy tym bardzo dobrą uczennicą. Swoją postawą daje wzór do naśladowania dla rówieśników.

 

16Monika Jurek

 


 

Kategoria Nauczyciel - laureatka Bożena Noga, w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu, gdzie pracuje, prowadzi Klub Wolontariacki, Szkolne Koło Ratowników Pierwszej Pomocy i Szkolne Koło PCK. Wraz z młodzieżą współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Olkuszu organizując dla osób chorych, w podeszłym wieku i samotnych występy muzyczne, zabawy taneczne, usługi fryzjerskie i pomoc w wykonywaniu codziennych czynności. Pod jej kierunkiem uczniowie opiekują się też osobami niewidomymi.

  

13Bożena Noga

 


 

 

 

 

 

 

 

 Kategoria Osoba - wyróżnienie Danuta Schewitz, mieszkająca w Olkuszu od dziewięćdziesiątych lat. Zintegrowała liczną grupę mieszkańców, miłośników przydomowych ogrodów, tworząc Klub Miłośników Ogrodów Cyprysik, była jedną z założycieli Koła Współpracy Partnerskiej Olkusz–Schwalbach i Stowarzyszenia Miasta Partnerskie, aktywnie pracując na rzecz zbliżenia mieszkańców tych miast. Dwukrotnie pełniła funkcję przewodniczącej Uniwersytetu III Wieku w Olkuszu, jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla. Stworzyła dom otwarty dla każdego, kto potrzebuje wsparcia. Bezinteresownie poświęca swój czas, wspierając finansowo i organizacyjnie wiele inicjatyw mieszkańców.

 

14Danuta Schewitz

 


 

Kategoria Osoba - laureatka Ewa Zielińska, powszechnie ceniony pedagog, znakomita polonistka, animatorka kultury, znawczyni i popularyzatorka sztuki teatralnej. W 2001r. utworzyła Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olkuszu, organizuje Przeglądy Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Scena Teatru w Walizce”, a także seminaria teatroznawcze, wieczory autorskie, konkursy wiedzy o teatrze, inspiruje i organizuje koła teatralne i parateatralne w szkołach. Jako nauczycielka języka polskiego z ogromnym zaangażowaniem troszczy się o piękno i czystość języka polskiego.

 

 15Ewa Zielińska

 

 

 

18

Jacek Imielski sekretarz Kapituły Nagrody, laudator z kazdej kategorii

 

 

 

 01

Burmistrz: Masz czas na to wszystko?     Monika: Mam, i nie tylko na to.

 

 

 

 

 

19

 Ilkus Quartet

Czytany 3802 razy

Media

skarby3